Sunday, October 21, 2012


Tajuk 9.1: Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian

(Merujuk tema 9 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 9)

Soalan:

Revolusi Pertanian  telah memberi pelbagai kesan terhadap Negara kita, bincangkan.

Format
Aspek
Perincian
Markah Penuh
Pengenalan
Memahami kehendak tugasan soalan
 1. Pengenalan

Jelaskan secara ringkas tentang;
-          Revolusi Pertanian5 markah
Isi dan huraianMemahami aspek-aspek perkembangan Revolusi pertanian
  
 1. Aspek-aspek perkembangan revolusi pertanian

Terangkan aspek-aspek yang telah membawa kepada berlakunya perkembangan revolusi pertanian di Eropah

30 markah
Menganalisis kesan revolusi pertanian
 1. Kesan revolusi pertanian

Bincangkan kesan revolusi pertanian di Eropah

15 markah
Mengaplikasi matlamat Malaysia sebagai pusat kegiatan pertanian antarabangsa
 1. Langkah-langkah ke arah matlamat Malaysia sebagai pusat pertanian antarabangsa


Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat pertanian antarabangsa
15 Markah
Menilai kejayaan Malaysia dalam sektor pertanian antarabangsa
 1. Kejayaan Malaysia dalam sektor pertanian antarabangsa

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh Melaysia dalam sektor pertanian antarabangsa10 markah
Mencipta/menjana idea usaha-usaha ke arah menghadapi cabaran di abad ke-21 bagi menjamin kemakmuran ekonomi negara
 1. Cabaran dan langkah menghadapi cabaran di abad ke-21

-          Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke-21 bagi menjamin kesejahteraan ekonomi negara (5M)

-          Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas (5M)

10 markah
Menghayati bilai-nilai murni/ iktibar / patriotise daripada perkembangan ekonomi negara

 1. Nilai-nilai murni daripada perkembangan ekonomi negara

Nyatakan nilai-nilai murni atau iktibar yang diperoleh daripada perkembangan ekonomi negara


10 markah
Kesimpulan
Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan
 1. Rumusan

-          Pengetahuan yang diperoleh
-          Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
-          Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang


5 markah

Soalan
Isi dan Huraian
Markah
1
Pengenalan
Jelaskan secara ringkas tentang Revolusi Pertanian

-          Suatu perubahan besar yng berlaku secara mendadak
-          Berlaku secar menyeluruh
-          Beraku dalam bidang politik, sosial dn ekonomi
-          Memakan masa yang agak lama
-          Secara berterusan
-          Tidak berlaku secara mendadak dalam sehari dua atau sebulan
-          Menyediakan asas bagi Revolusi Perindustrian
5 markah
2
Aspek-aspek perkembangan revolusi pertanian

Terangkan aspek-aspek yang telah membawa kepada berlakunya perkembangan revolusi pertanian di Eropah

Pemilikan Tanah Persendirian
-          Sistem pemilikan tanah persendirian
-          Sistem pemilikan tanah awam
-          Dipunyai oleh golongan kaya
-          Dimiliki oleh orang perseorangan
-          Digunakan untuk berucuk tanam secara kecil-kecilan
-          Memelihara ternakan
-          Memburu binatang
-          Memancing
-          Untuk menampung kehidupan harian
-          Memanfaatkan tanah awam untuk tujuan pengeluaran pertanian secara besar-besaran
-          Tuan tanah memagari tanah awam
-          Akta Pemagaran Tanah dikuatkuasakan
-          Tersedia kawasan lebih uas untuk penanaman
-          Rakyat biasa kehilangan punca rezeki
-          Petani kecil-kecilan menjadi buruh ladang
-          Berhijrah ke bandar
-          Menjadi buruh kilang

Kaedah dan ciptaan baru dalam pertanian
-          Sistem penggiliran tanaman oleh Lord Townshend
-          Digunakan secara berterusan sepanjang tahun
-          Menanam jenis tanaman berbeza mengikut musim
-          Menggunakan nutrien tanah berbeza, tanaman dapat tumbuh dengan subur
-          Tanaman baru diperkenalkan
-          Seperti semanggi/clover/turnip/ubi kentang
-          Alatan baru dicipta/Jethro Tull
-          untuk menggali dan menugal
-          dilakukan dengan lebih pantas

Pertanian komerial
-          Baja asli mula digunakan
-          Tanaman lebih subur
-          Hasil pertanian bertambah
-          Peningkatan kualiti hasil pertanian
-          Lebihan produk diperdagangkan


3
Kesan revolusi pertanian
Bincangkan kesan revolusi pertanian di Eropah

-          Sebagai puna ekonomi negara
-          Dikomersilkan
-          Lebihan produk pertanian dieksport
-          Peladang menjadi pedagang antarabangsa
-          Menyediakan makanan yang cukup
-          Tenaga buruh banyak
-          Tuan tanah menjadi penguasaha ladang
-          Peningkatan perdagangan antarabangsa/tidak dapat dipasarkan semuanya di dalam negara
-          Keuntungan dimaksimumkan
-          Kemajuan bidang pengangkutan
-          Rekaan enjin berkuasa wap
-          Penggunaan keretapi
-          Kemunculan golongan buruh dan majikan
-          Muncul sistem ekonomi berskala besar
-          Buruh tidak mendapat layanan baik


15 markah
4
Langkah-langkah ke arah matlamat Malaysia sebagai pusat pertanian antarabangsa

Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat pertanian antarabangsa

-menguasai ilmu pengetahuan
-menguasai kemahiran
-menjamin keamanan
-mengekalkan perpaduan kaum
-kreatif dan inovatif
-mengalakkan pelaburan asing
-menaik taraf infranstrutur
-menambah tenaga mahir
-tingkatkan kecekapan pentadbiran kerajaan
-kurangkan karenah birokrasi
-memberikan bantuan modal
-mencari pasaran baru
-melakukan penyelidikan
Mana-mana munasabah15 markah

5.     Kejayaan Malaysia dalam sektor pertanian antarabangsa

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh Melaysia dalam sektor pertanian antarabangsa

-Pengeluar komoditi utama dunia (koko/getah/kelapa sawit)
-Bioteknolog
-menjadikan pertanian sati industri
-pusat pengeluaran herba
-peranan agensi penyelidikan seperti RISDA,MARDI
-Pengurusan pertanian: FAMA, FELDA, FELCRA
-Teknologi pertanian (Hydrophonic/petigasi gantung/baja)
-pasaran luas di peringkat antarabangsa
-pelopor hab halal
 1. Cabaran dan langkah menghadapi cabaran di abad ke-21

-          Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke-21 bagi menjamin kesejahteraan ekonomi negara (5M)

kewangan
-kekurangan moda
-nilai mata wang turun naik
Pelaburan
-Kejatuhan pasaran saham
-Masalah menarik pelabur asing

Teknologi
-Masih rendah
-Bergantung kepada teknologi luar

Globalisasi
-Persainagn dengan negara maju
-Pengiktirafan oleh negara-negara maju

Pasaran
-Menembusi pasaran antarabangsa
-Pasaran terhad
-Tekanan negara maju

Tenaga kerja
-Kurang mahir
-Bergantung kepada negara luar
Ramai tenaga mahir berkhidmat di negara luar-          Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas (5M)


-Penguasaan ilmu pengetahuan
-Menguasai ICT
-Penyelidikan dan pembangunan R&D
-Mengukuhkan sistem kewangan
-Meningkatkan kualiti barangan
-Mencari pasaran baru
-E-dagang
-promosi
-modal insan


 1. Nilai-nilai murni daripada perkembangan ekonomi negara

Nyatakan nilai-nilai murni atau iktibar yang diperoleh daripada perkembangan ekonomi negara


Nilai murni
-Kerjasama
-perpaduan
-kegigihan/kesungguhan bekerja
-Jati diri
-kebijaksanaan pemimpin
-Berdaya saing
-pembangunan dan penyelidikan
-penguasaan ilmu pengetahuan
-penguasaan pelbagai kemahiran
-memanfaatkan sumber
-bijak mengambil peluang
-bersyukur


 1. Rumusan

-          Pengetahuan yang diperoleh
-          Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
-          Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang

-pengetahuan yang diperoleh
-Iktibar kepada diri bangsa dan negara
-Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang


Saturday, October 15, 2011

Neil Amstrong tak pernah pergi ke bulan

 • Bulan mempunyai hanya satu sumber cahaya, matahari, bayang-bayang mesti selaras. Tetapi dalam gambar ini, ia kelihatan seolah-olah terdapat beberapa sumber cahaya di bulan. • Latar depan imej angkasawan di Bulan diisi dengan cahaya, manakala bayang-bayang tetap benar-benar hitam, sekali lagi membuktikan bahawa terdapat pelbagai sumber lampu isyarat. • Tiada bintang di latar belakang dari gambar-gambar yang diambil di Bulan • Dalam sesetengah imej, sumber cahaya yang besar boleh dilihat dicerminkan dalam visors angkasawan. Ini telah menjadi sumber yang sangat terang, berdekatan. Tidak ada kemungkinan sumber luaran cahaya di bulan.


 • Bagaimana NASA boleh mengambil imej TV LM naik pada Apollo 15, 16, dan 17 jika terdapat tiada satu dipermukaan Lunar untuk manusia kamera?
 • di sini tidak boleh mana-mana gambar yang diambil di Bulan kerana filem itu akan cair dalam 250 suhu °.Mana-mana filem yang terdedah kepada 250 ° memang akan cair pada suhu tersebut.

 • Enjin LM sangat berkuasa. Bagaimana datang ia tidak meninggalkan kawah di bawah kapal angkasa? Mengapa tidak buat lubang pada habuk apa-apa apabila ia mendarat?
 • Jejak yang ditinggalkan oleh angkasawan adalah bukti bahawa pendaratan Bulan palsu.Ini juga adalah hujah dua serampang. Pertama, menunjukkan Fox dikenakan bahawa enjin LM begitu berkuasa lapisan atas habuk telah ditiup sekitar LM, jadi tidak perlu ada apa-apa kesan tapak kaki. Lain-lain telah dikenakan bahawa tapak kaki tidak patut berada di situ sejak dalam ketiadaan air sebagai ejen ikatan, merekatidak harus mengekalkan bentuk koheren dan menggariskan tajam. • Tidak ada debu footpads LM. - Menurut Kaysing dan Fox, ini adalah bukti yang kuat bahawa pendaratan Bulanyang dipalsukan. Mereka mendakwa bahawa dengan habuk yang berpusar dari enjin keturunan LM, pad kakiharus diliputi dengan debu. • Gambar-gambar di bawah menunjukkan bahawa bendera yang melambai. Dan mereka tidak akan.Bendera pada Bulan tdk Berangin, sama seperti kita semua tahu